Sertifikacija i unapređenje poslovanja

Institut za unapređenje poslovanja d.o.o. pruža konsalting usluge implementacije različitih sistema menadžmenta za potrebe sertifikacije:

Imajući u vidu potrebe za brzim promena u organizaciji i prilagođavanju sve većim zahtevima tržišta u skoro svih sektorima privrednog poslovanja organizacija mi vam nudimo široki spektar usluga i rešenja u području unapređenja poslovanja. Naš pristup prilagođavamo potrebama vaše organizacije.

Institut za unapređenje poslovanja nudi usluge provera, sertifikacija i obuka u cilju primene različitih sistema menadžmenta.

Više o sertifikaciji različitih sistema menadžmenta (IBI Cert link).

Za potrebe naših klijenata obezbeđujemo različite vrste usluga kontrolisanja i ispitivanja proizvoda, primene različitih zahteva kupaca i prilagođavanja zakonskoj regulativi u oblasti poslovanja.