Ostale usluge

Na osnovu zahteva tržišta i u saradnji sa renomiranim domaćim i inostranim ekspertima nudimo vam i sledeće usluge:

 • GDPR – General Data Protection Regulation – pomoć u implementaciji i primeni
 • Savetnika za hemikalije
 • iz oblasti strateškog i operativnog menadžmenta
 • Usluge iz oblasti energetske efikasnosti
 • Usluge iz oblasti održivog razvoja
 • Usluge iz oblasti strateškog i operativnog menadžmenta.

 

GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

GDPR implementacija je laka za razumevanje i malo teža za implementiranje. Preveliki broj kompanija je masovno sakupljao podatke sa web sajtova i aplikacija u cilju pravljenja profila ljudi, prateći ih sa sajta na sajt, stvarajući tzv. meta podatke koje su agencije i kompanije koristile za bolje (pametnije i preciznije) oglašavanje. Da li su to radile u skladu sa GDPR-om? Ne baš. Sa druge strane, do aktiviranja GDPR-a drugi zakoni su na snazi i većina radi unutar tih pravnih okvira, koji nisu do kraja eksplicitni o tome šta pokrivaju.

GDPR uredba (General Data Protection Regulation) počela je da se primenjuje od 25. maja 2018. godine i obavezujuća je za zemlje članice Evropske Unije, ali i za preduzeća van EU koja posluju sa zemljama članicama.

Ono što je ubrzalo donošenje ovakve uredbe jeste podatak da se preko 80% bezbednosih incidenata u kojima dođe do gubitka podataka dogodi zbog nemara, neznanja i nedostatka bezbednosne kulture zaposlenih. Nastalu štetu je moguće sprečiti adekvatnom i stalnom edukacijom kao i drugim proceduralno – preventivnim merma, što je često i korak koji većina preduzeća i organizacija previdi ili preskoči.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i Uredba Evropske unije o zaštiti podataka o ličnosti – GDPR, predstavljaju novi balans koji je dobio svoj regulatorni smisao i neophodno je ukazati da ova regulativa stvara potrebu za revizijom poslovnih modela i strategija kod mnogih evropskih i vanevropskih kompanija koje nude svoje usluge i robu u EU. Regulatorne promene koje donosi GDPR Uredba o zaštiti podataka o ličnosti odnose se na promenu tradicionalnih bezbednosnih pristupa i pravnih instituta, ali i na uvođenje novih poslovnih pravila i unapređene bezbednosne strategije.

Da li znate koje podatke Vaša organizacija prikuplja i obrađuje, gde se sve nalaze, ko upravlja njima i da li to radi na adekvatan način? Da li znate kojih se propisa o zaštiti podataka morate pridržavati i šta oni podrazumevaju? Koji podaci se smatraju podacima o ličnosti, a koji to nisu?

Odgovore na ova i mnoga druga pitanja, kao i praktična uputstva i savete prilikom implementacije dobićete od naših iskusnih stručnjaka sa dugogodišnjem iskustvom iz oblasti zaštite i bezbednosti podataka.

 

USLUGE SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE

Savetnik za hemikalije je lice angažovano od strane snabdevača koje ima znanje potrebno za pravilnu primenu zakona i propisa donetih na osnovu njih i koje će kontinualno nadograđivati svoja znanja iz oblasti bezbednog upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima, u cilju minimizacije štetnih efekata hemikalija po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Za vršenju ove usluge oslanjamo se na Zakon o hemikalijama. U tom smislu preduzimamo sve neophodne aktivnosti, koje su potrebne za vaš neometan rad u prometu i upravljanju opasnim hemikalijama i time vam štedimo vreme i obezbeđujemo sigurno poslovanje u skladu sa važećim propisima. Naš savetnik za hemikalije vas može  zastupati u slučaju posete inspekcije, pripremiti svu neophodnu dokumentaciju (upis hemikalija u Registar hemikalija, izrada bezbednosnog lista za hemikaliju, upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu, priprema tehničkog dosijea za biocidni proizvod), informisati vas o svim zakonskim izmenama, savetovati vas na koji način i po kojim standardima klasifikovati, obeležavati  i oglašavati hemikalije (kao krajnje proizvodne ili prodajne proizvode), kao na koji način postupati prilikom rukovanja i skladištenja hemikalija i ujedno odgovara na sva vaša pitanja iz ove oblasti.

Usluga savetnika za hemikalije koju pružamo, obuhvata sledeće:

 • izradu dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija (Dosije o hemikaliji),
 • konsalting u primeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje, obeležavanje i reklamiranje hemikalija,
 • izradu bezbednosnog lista za hemikaliju koja se stavlja u promet,
 • konsalting u sprovođenju procedure potrebne u vezi uvoza i izvoza određenih opasnih hemikalija,
 • informisanje i saradnja na primeni zabrana i ograničenja proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu, kao i ostalih odredbi definisanih Zakonom o hemikalijama,
 • konsalting pri dostavljanju osnovnih podataka za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu,
 • pripremu tehničkog dosijea za biocidni proizvod,
 • konsalting u primeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, obeležavanje i oglašavanje biocidnih proizvoda,
 • konsalting pri sprovođenju obaveza bezbednog rukovanja odnosno skladištenja biocidnog proizvoda kao i obaveze vođenja evidencije,
 • konsalting u sprovođenju ostalih odredbi Zakona o biocidnim proizvodima.

 

USLUGE IZ OBLASTI STRATEŠKOG I OPERATIVNOG MENADŽMENTA

 

Ostale usluge koje vam nudimo su i:

 • Business Process Reingeneering (BPR)
 • Analize profitabilnosti GAAP ili Activity Based Costing metodom
 • Unapređenje planiranja proizvodnje/ distribucije
 • Primena LEAN metodologije
 • Primena metodologije Six Sigma
 • GAP analize vašega postojećeg opšteg menadžment sistema
 • Tehnike Benchmarking analize

Mi stalno proširujemo spektar naših usluga – kontaktirajte nas