Zahtevi standarda ISO/IEC 17025:2017

Cilj kursa

Ova jednodnevna obuka će vam pomoći da se upoznate sa svim zahtevima koji se odnose na standardom ISO/IEC 17025:2017. Kroz predstavljanje zahteva standarda biće prikazan i mogući načini njihovog zadovoljenja sa praktičnim primerima.

Kome je kurs namenjen

Rukovodiocima laboratorija, kao i ostalim zaposlenima u laboratorijama koji će biti uključeni u proces implementacije nove revizije ISO/IEC 17025:2017.

Način rada

Ova jednodnevna obuka organizovana je po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja, interaktivnu komunikaciju i razmenu iskustava steći nova i unaprediti postojeća znanja o primeni i sprovođenju sistema menadžmenta kvalitetom i zadovoljenju zahteva standarda ISO/IEC 17025:2017.

Trajanje kursa: 1 dan

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs