Obuke

Institut za unapređenje poslovanja d.o.o. je 2019. godine stekao status JPOA (javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih) za izvođenje programa OBUKA ZA INTERNE PROVERAVAČE SISTEMA MENADŽMENTA od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (Rešenje) (JPOA link)

Naše obuke su bazirane na najnovijim trendovima u oblasti različitih sistema menadžmenta i prolagođene su potrebama i zahtevima klijenata i privrede uopšte.

Obuke mogu biti organizovane kao:

  • In house obuke – obuke u okviru Vaše organizacije, za Vaše zaposlene. Obuke ovog tipa se organizuju na Vaš zahtev, u prostorijama Vašeg preduzeća ili na drugom mestu koje Vi odaberete, ili se odabere na Vaš zahtev.
  • Eksterne obuke – obuke otvorenog tipa na koje se prijavljuju pojedinci iz različitih organizacija. Ove obuke se organizuju, u zavisnosti od zaintresovanosti većine Vas u Beogradu ili u nekom od adekvatnih, najčešće turističlkih mesta van Beograda.

Institut za unapređenje poslovanja d.o.o. nudi vam obuke u sledećim oblastima:

Obuke se organizuju od stane renomiranih sopstvenih predavača kao i u saradnji sa eksterno angažovanim renomiranim sturčnjacima i predavačima iz određenih oblasti sistema menadžmenta, sa višegodišnjim predavačkim, profesionalnim i konsultantskim iskustvom.

Insitut za unapređenje poslovanja d.o.o. je i zastupnik sertifikacionog tela PECB za sertifikaciju osoblja (prema standardu ISO/IEC 17024), tako da nudi i mogućnost obuka za eksterne proveravače – Auditor/Lead Auditor-e za različite sisteme menadžmenta. (PECB link).

Mi se prilagođavamo Vašim zahtevima i potrebama – u slučaju da se ukaže potreba, za nekom obukom koju nemamo u našoj ponudi, slobodno nas kontaktirajte kako bismo napravili obuku samo za Vaše potrebe.