Sistemi menadžmenta

Naše obuke su bazirane na najnovijim trendovima u oblasti različitih sistema menadžmenta i prolagođene su potrebama i zahtevima klijenata i privrede uopšte.

Obuke mogu biti organizovane kao:

  • In house obuke – obuke u okviru Vaše organizacije, za Vaše zaposlene. Obuke ovog tipa se organizuju na Vaš zahtev, u prostorijama Vašeg preduzeća ili na drugom mestu koje Vi odaberete, ili se odabere na Vaš zahtev.
  • Eksterne obuke – obuke otvorenog tipa na koje se prijavljuju pojedinci iz različitih organizacija. Ove obuke se organizuju, u zavisnosti od zaintresovanosti većine Vas u Beogradu ili u nekom od adekvatnih, najčešće turističlkih mesta van Beograda.

Institut za unapređenje poslovanja d.o.o. nudi vam obuke u sledećim oblastima:

Obuke se organizuju od stane renomiranih sopstvenih predavača kao i u saradnji sa eksterno angažovanim renomiranim sturčnjacima i predavačima iz određenih oblasti sistema menadžmenta, sa višegodišnjim predavačkim, profesionalnim i konsultantskim iskustvom.

Insitut za unapređenje poslovanja d.o.o. je i zastupnik sertifikacionog tela PECB za sertifikaciju osoblja (prema standardu ISO/IEC 17024), tako da nudi i mogućnost obuka za eksterne proveravače – Auditor/Lead Auditor-e za različite sisteme menadžmenta. (PECB link).

Mi se prilagođavamo Vašim zahtevima i potrebama – u slučaju da se ukaže potreba, za nekom obukom koju nemamo u našoj ponudi, slobodno nas kontaktirajte kako bi napravili obuku samo za Vaše potrebe.