Postoji rizik, a postoji i sigurnost. Čamac u luci je siguran, ali mu s vremenom istrune dno.
J Brown

 Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da njegovi polaznici, kroz predavanja i praktični deo,  steknu sposobnost da identifikuju, procene i ograniče rizik u primeni različitih sistema menadžmenta primenom koncepata, metoda i tehnika  menadžmenta rizika. Nakon kursa polaznici su osposobljeni da identifikuju glavne opasnosti (hazarde) sa različitih aspekata, odnosno zahteva sistema menadžmenta i da naprave odgovarajuću strategiju upravljanja rizikom kojom se rizik izbegava, smanjuje, deli ili prihvata u razumnom obimu.

 Kome je kurs namenjen?

Menadžerima, predstavnicima rukovodstva za različite sisteme menadžmenta i zaposlenima u organizaciji odgovornim za upravljanje različitim vrstama rizika, kao i ostalim zaposlenima koji će biti uključeni u proces identifikacije, procene i praćenja rizika u organizaciji, kao i svima onima koji žele da nauče više kako da poboljšaju svoj rad kroz primenu tehnika za smanjenje različitih vrsta rizika na prihvatljivu meru.

 Način rada

Ovaj jednodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o upravljanju rizicima sa aspekta primene u ISO DIS 9001:2015, ISO/DIS 14001:2014, OHSAS 18001, odnosno ISO/CD 45001, a u skladu sa Aneksom SL, kao i sa standardima koji se bave upravljanjem rizicima ISO 31000 i ISO/IEC 31010.

Trajanje kursa: dana