Ako ne znaš gde želiš da stigneš, nije važno kojim ćeš putem da ideš.

Ako želite da shvatite koliki je značaj promena za realizaciju ciljeva kompanije, kako da definišete strateške i operativne ciljeve, ali i da ih uskladite sa ciljevima na nižim nivoima i svojim ličnim ciljevima i na taj način zadovoljite i zahteve standarda ISO 9001 koji se odnose na stalna unapređenje, definisanje i praćenje ciljeva i performansi.


 Cilj kursa

 • Saznaćete kako da značajno poboljšate poslovne performanse (ključne indikatore poslovanja)
 • Uverićete se u efikasnost metoda po kome ljudi znaju šta treba da urade i kako treba da izgleda dobro obavljen posao,
 • Znaćete kako bi trebalo ljude pravično nagraditi kada rade nešto ispravno.
 • Uverićete se u prednost uspostavljanja izbalansiranog sistema upravljanja i odgovornost da svi u tom lancu vrše ono za što su se zaduženi.
 • Naučićete kako da lične ciljeve pojedinaca povežete sa organizacionim ciljevima
 • Savladaćete veštinu definisanja mreže ciljeva i realizacije 5 procesnih koraka u upravljanju ciljevima
 • Moći ćete da pravilno procenite koristi i rizike vezane uz MBO i BSC

 Kome je kurs namenjen?

 • Članovima uprave na svim nivoima u velikim i srednjim preduzećima,
 • Vlasnicima i direktorima malih preduzeća
 • HR menadžerima,
 • Svim poslovnim ljudima koji žele poboljšati svoje menadžerske sposobnosti i time postići bolje poslovne rezultate.

 Način rada

Ovaj trening kurs je organizovan po principu radionice. Tokom treninga polaznici će pripremiti i podeliti svoj „individualni predlog vrednosti“ uz objašnjenje kako oni vide svoj razvoj i plan za unapređenje korporativnih, individualnih i radnih performansi. Biće podsticana i otvorena diskusija, korišćenjem studije slučaja („case stady“) i timskog rada.

Trajanje kursa:1 dana