Statističke i analitičke veštine uspešnog menadžera


Vrhunsko trening iskustvo! Trening nastao na praksi najboljih multinacionalnih kompanija. Posle ovog iskustva, ako se pridržavate naučenog sledi vam sjajna karijera managera koji ostvaruje odlične rezultate. Naučićete kako da u isto vreme upravljate procesima i ljudima.

Nakon kursa svaki učesnik dobija kratki priručnik na srpskom jeziku, mogućnost konsultacije sa predavačem i mogućnost daljeg učenja.


Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici, kroz predavanja i kroz praktične vežbe osposobe za uspešno vođenje svakodnevnih ali i velikih projekata, upravljanje promenama i uvođenje novih sistema.

Takođe, učesnici će biti u prilici da stečene veštine upotrebe u svom poslu za širenje svih potrebnih znanja i veština koje zahtevaju standardi kvaliteta i kreiranje organizacije koja uči.

Kome je kurs namenjen?

Rukovodiocima, menadžerima kvaliteta, projektnim menadžerima i članovima projektnih timova.

Način rada

Ovaj dvodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja.

Trajanje kursa:   2 dana

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs