Vrhunsko trening iskustvo! Trening nastao na praksi najboljih multinacionalnih kompanija. Posle ovog iskustva, ako se pridržavate naučenog sledi vam sjajna karijera managera koji ostvaruje odlične rezultate. Naučićete kako da u isto vreme upravljate procesima i ljudima.

Nakon kursa svaki učesnik dobija kratki priručnik na srpskom jeziku, mogućnost konsultacije sa predavačem i mogućnost daljeg učenja.


 Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici, kroz predavanja i kroz praktične vežbe osposobe za uspešno vođenje svakodnevnih ali i velikih projekata, upravljanje promenama i uvođenje novih sistema.

Takođe, učesnici će biti u prilici da stečene veštine upotrebe u svom poslu za širenje svih potrebnih znanja i veština koje zahtevaju standardi kvaliteta i kreiranje organizacije koja uči.

 Kome je kurs namenjen?

Rukovodiocima, menadžerima kvaliteta, projektnim menadžerima i članovima projektnih timova.

 Način rada

Ovaj dvodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja.

Trajanje kursa:2 dana