Saveti za super trenere

1. Upoznajte svoju publiku. Na početku treninga ja uvek pitam svoje učesnike ko su i odakle dolaze. Ponekad koristim i druge metode, zamolim ih da nacrtaju svoju omiljenu životinju ili tražim od njih da se predstave jedni drugima u parovima a onda predstave grupi svog para. Sve ovo daje dinamičan početak treningu, povezuje učesnike i meni daje važne informacije o njima.

2. Humor daje životnost vašem treningu. Humor je veoma važan deo treninga. Kroz humor se ljudi opuste, bolje uče, bolje dišu kada se smeju, otvoreni su za promene. Pravilno dozirajte humor prema sastavu svoje publike i temi treninga, ipak nije dobro da trening postane stand up.

3. Uključite svoje učesnike u trening. Tokom treninga ja ne propuštam priliku da pitam učesnike šta misle o ovome ili onome, kakva su njihova iskustva, bavim se spotlighting – om, interrupt coaching – om, stalno proširujem kako svoju tako i komfornu zonu učesnika. Ljudi zaista žele da učestvuju, samo im to treba omogućiti.

4. Uvek navodite činjenice i primere iz prakse. Navođenjem činjenica i primera iz prakse sebi stvarate veći autoritet, trening činite zanimljivijim i korisnijim a učesnicima dajete mogućnost da saznaju za dobre prakse i primene ih odmah.

5. Da bi ste bili dobar trener morate biti dobar coach. Ovo znači da je potrebno da što više koristite iskustva učesnika treninga. Ovo ćete činiti tako što postavljate prava pitanja i vodite grupu ka odgovoru tako što kombinujete njihova iskustva koja se nadograđuju i stvaraju nove ideje.

Probajte, videćete radost na licima svojih polaznika a vi ćete biti rasterećeni i radićete svoje treninge sa entuzijazmom. Tako ćete pokrenuti kontinuirani uspeh u svom radu.