Priprema za poslovni intervju

U svakom poslu pa tako i u traženju posla najvažnija je priprema.

Zašto?

Zato što želite da imate izbor!

Želite da poslodavac izabere vas tako da bi ste VI imali mogućnost da izaberete njega.

Pročitajte još jednom predhodnu rečenicu.

Moćne reči, zar ne?

Da, upravo tako. Osnovni cilj svakog intervjua za posao jeste da stvori mogućnost izbora za kandidata.

Da li će kandidat na kraju odlučiti da prihvati ponuđeni posao ili ne to je već drugo pitanje ali je najbitnije da on bude u prilici da odlučuje i tako upravlja svojom karijerom a ne da bude samo pasivni ’’odgovarac na pitanja’’.

Za uspešan poslovni intervju je jako važno da se dobro osećate, da imate odgovarajuće znanje i veštine, da ste pristojno obučeni, da vam je neverbalna komunikacija odgovarajuća i još mnogo toga.

Ipak, sve je to forma a suština je u komunikaciji i njenom sadržaju, u onome što ćete razgovarati sa osobom ili osobama koje odlučuju o tome da li će vam ponuditi posao.

Većina kandidata provede manje od jednog sata u pripremama za intervju.

Da li je moguće da neko očekuje da će se odlučujući korak u njegovom životu desiti usled samo 60 minuta investiranih u pripreme??

To je nerealno.

Mnogi kandidati na razgovoru za posao pokazuju samo visok nivo entuzijazma a malo svega ostalog.

Daleko je važnije i daleko više interesuje ljude koji postavljaju pitanja šta kandidat ima da ponudi kompaniji, zašto je baš on prava osoba za posao.

Pripremajući se za intervju vi činite sebi veliku uslugu.

Vreme provedeno u pripremi proporcionalno je nivou samopouzdanja tokom razgovora.

Veoma je važno da razgovor bude konkretan, sa konkretnim primerima, sa rešenjima i jasnim razumevanjem biznisa kojim se poslodavac bavi.

Dobra priprema za intervju pokazuje poslodavcu da ste se predhodno informisali i da poštujete njega kao poslodavca i kompaniju. Takodje to pokazuje da ćete i u buduće biti dobri u svom poslu i da ćete biti odgovorni.

Prva i osnovna stvar za koju je poslodavac zainteresovan je šta ste VI uradili i šta ćete VI uraditi.

Dobro je ako je tim napravio neke rezultate ali je još bolje istaći šta ste konkretno vi radili u timu i koji je vaše postignuće. Dešava se da kandidati za posao smatraju da je isticanje svojih postignuća nametljivo i da time neće pokazati sebe kao timske igrače ali tu greše jer je poslodavac veoma zainteresovan za to šta ste vi uradili obzirom da od vas očekuje da budete uspešni i na mestu za koje ste konkurisali.

Ukoliko želite da saznate još o intevjuu za posao i da naučite šta je važno pratite sledeće članke koji će se baviti teškim pitanjima, pitanjima koja vi treba da postavite, vašim CV.

Vaša pitanja su dobrodošla.