Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici kroz predavanja i primere upoznaju sa ASME propisima koji imaju veliku primenu u energetici i petrohemijskoj industriji, kako u svetu tako i kod nas. Naša zemlja je trenutno okrenuta prema PED direktivi ali zbog potreba tržišta potrebno je usaglašavanje sa ASME kodovima.
Kroz ovo jednodnevno predavanje polaznici će biti u prilici da se upoznaju sa strukturom ASME propisa, razlikama između PED direktive i ASME propisa i usaglašavanjem sa ASME kodovima.

 Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen projektantima, inženjerima, proizvođačima opreme, rukovodiocima pogona i održavanj aopreme, kao i svima onima koji su na drugi način povezani sa primenom ASME propisa, PED direktive, sertifikacijom.

Trajanje kursa: dana