Preuzmite inicijativu na razgovoru za posao

Najvažnija stvar a ujedno i cilj vezan za razgovor za posao jeste da se on ne pretvori u razgovor sa islednikom ili neku vrstu saslušanja gde vi samo odgovarate na pitanja koja vam vaš sagovornik postavlja. Primetili ste već da tokom svih predhodnih tema ja koristim izraze kao što je ’’razgovor za posao’’ umesto intervju i ’’sagovornik’’ umesto recruiter. Ovo namerno činim da bih naglasio da taj događaj koji za vas i vašu budućnost može biti odlučujući treba da bude interaktivan i da VI treba da imate inicijativu u njemu. Prva stvar na koju treba da se fokusirate tokom razgovora za posao jeste stalni, argumentovani i konkretni odgovori na pitanje – šta vi možete da uradite za poslodavca. Poenta je da VI predstavljate REŠENJE za poslodavca a ne još jedan izvor izazova i problema. Sve što govorite treba da ide u prilog tome.

Potrebno je pre svega da svog sagovornika pripremite za razgovor na samom početku. Dajte mu jasno do znanja da tokom razgovora želite da demonstrirate KAKO ĆETE RADITI POSAO ZA KOJI STE KONKURISALI. Govorite o svojim uspesima ali i o mogućim potezima koje ćete učiniti kada preuzmete posao. Postavljajte i pitanja o kojima smo ranije govorili.

Jasno dajte do znanja svom sagovorniku da ste već spremni da uradite šta je potrebno i da preuzmete posao. Uživite se u ulogu svog budućeg radnog mesta. Imajte na umu da ste usled dobre pripreme, informisanja, preispitivanja svog CV i iskustva, postavljanja pitanja svom sagovorniku vi sada U STANJU da kompetentno i argumentovano samouvereno nastupite.

Pre razgovora za posao potrebno je da se predstavite sagovorniku. Pre znači ne kada uđete u prostoriju nego pre u smislu nekoliko dana pre razgovora. Ukoliko znate sa kim ćete razgovarati a trebalo bi da pitate osobu koja vas o tome obaveštava onda pronađite njegove kontakte i obratite mu se kratkom porukom. Izrazite svoje zadovoljstvo što ste od većeg broja kandidata izabrani baš vi, recite da sa zadovoljstvom očekujete razgovor i da se nadate pozitivnom ishodu. Tri rečenice najviše ali tri rečenice koje vas odvajaju od ostalih kandidata. Kada dodjete na razgovor vaš sagovornik će vas sigurno primiti drugačije jer postoji veza sa vama, vi ste je sami napravili.

Kada ste na razgovoru za posao ponašajte se kao da ste deo kompanije. Umesto da pitate koji su problemi kompanije postavite pitanje – Šta možemo da uradimo da povećamo profit? Iz mog iskustva mogli bi smo da …. Ovo vas čini delom tima i delom rešenja a to znači da ste veoma blizu da postanete i deo kompanije.

Jasno dajte do znanja vašem sagovorniku da želite da radite u kompaniji. Naglasite ovo jer je to znak da se tokom razgovora niste predomislili i da ste motivisani.

Da bi ste znali šta konkretno da ponudite sagovorniku morate znati šta on smatra vrednošću. Zato se dobro informišite i spremite svoj nastup shodno informacijama koje ste prikupili. Ponudite sagovoniku ono što on smatra VREDNOŠĆU ističući svoju VREDNOST koja je u skladu sa tim a sve u cilju generisanja PROFITA.

Znam da nije lako ali vežbajte, moguće je i izvodljivo.