Prema dosadašnjem svetskom iskustvu pokazalo se da je direktiva MD (mašinska direktiva) koja će biti predstavljene na ovoj obuci, najčešće direktiva u praktičnoj primeni. Ne umanjujući značaj ostalih direktiva izbor ove direktive trebao bi da pomogne najvećem broju naših porizvođača da plasiraju svoje proizvode na tržište EU, odnosno da zadovolje njihove zahteve, ali sve češće i zahteve domaćeg tržišta.

 Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici upoznaju sa Pravilnikom o bezbednosti mašina (Sl. Glasnik RS br. 13/2010) i Mašinkom direktivnom 2006/42/EC, kao i načinim usaglašavanja i ispunjenja zahteva ovog pravilnika.

Kroz predavanja i praktične primere koraka u procesu usaglašavanja sa zahtevima Pravilnika, odnosno Direktive, polaznici ovog kursa će biti u prilici da ovladaju praktićnim znanjima i veštinama vezanim za za implementaciju ovog pravilnika/directive, kao i da unaprede svoja znanja i veštine u vezi implementacije potrebnih/obaveznih mera..

Ispunjenost zahteva Pravilnika predstavlja obavezu od 01.01.2012. svih proizvođača, njihovih zastupnika odnosno uvoznika mašina, zamenljive opreme, lanaca, užadi, transportnih traka, bezbednosnih komponenti i drugih proizvoda koji spadaju u delokrug Pravilnika, a koji se mogu stavljati na domaće tržište samo ukoliko je njihova usaglašenost ocenjena u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.

 Kome je kurs namenjen?

Svima koji se bave proizvodnjom, uvozom, distribucijom ili plasmanom proizvoda koji spadaju u oblast primene Pravilnika o bezbednosti mašina, kao i ostalima koji su uključeni u primenu ovog Pravilnika.

Trajanje kursa:1 dana