Vrhunsko trening iskustvo! Mnogi koriste različite finansijske instrumente, kao značajan izvor sredstava i finansiranja. Ako mogu drugi, zašto ne i Vi? Steknite nova znanja! Unapredite svoje mogućnosti!

Nakon kursa svaki učesnik dobija kratki priručnik na srpskom jeziku, mogućnost konsultacije sa predavačem i mogućnost daljeg učenja.

 Cilj kursa

Na ovom seminaru polaznici će biti usmereni na:

  • pregled EU fondova i drugih (domaćih i inostranih) izvora finansiranja
  • analizu zainteresovanih strana i partnera u projektu
  • strukturu i uslove pri sačinjavanju predloga projekta
  • načine izbegavanja najčešćih greška pri izradi predloga projekta i korisne preporuke za bolji kvalitet

 Kome je kurs namenjen?

Pivrednicima u MSP sektoru, preduzetnicima, udruženjima privrednika, nevladinim organizacijama, državnim institucijama, lokalnim samoupravama, univerzitetima i drugim zainteresovanim stranama.

Trajanje kursa:1 dana