Obezbeđivanje validnosti rezultata eksternom kontrolom kvaliteta

Učešće u PT šemama i drugim vrstama međulaboratorijskih poređenja

Cilj kursa

Kroz predavanja i praktične vežbe polaznicima ovog kursa biće omogućeno bolje razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17025:2017 koji se odnoseobezbeđenje validnosti rezultata i eksternu kontrolu kvaliteta njihov rezultata. Oni će bitiupoznati sa načinima ostvarivanja ovog zahteva kroz učešća u PT šemama i drugim  međulaboratorijskih poređenja, statističkom obradom ovih rezultata, analizom rezultata i kriterijumima prihvatljivosti kao i merama koje treba sprovesti u slučaju neispunjenosti ovih kriterijuma.

Kome je kurs namenjen

Zaposlenima koji su odgovorni za ispunjenje ovih zahteva standarda i zaposlenima koji će biti uključeni u eksternu kontrolu kvaliteta, PT šeme ili drugameđulaboratorijskih poređenja i/ili statističku obradu i analizu ovih rezultata.

Način rada

Ovaj dvodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja eksternoj kontroli kvaliteta svojih rezultata, njihovoj obradi i analizi, definisanju kriterijuma prihvatljivosti kao i mera koje se sprovode u slučaju kada ti kriterijumi nisu ispunjeni .

Trajanje kursa:   2 dana

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs