Merna nesigurnost u laboratorijama za etaloniranje (GUM metoda)

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se laboratorijama za etaloniranje, kroz predavanja i prikladne vežbe, omogući bolje razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17025:2017 koji se odnose na vrednovenje merne nesigurnosti i njihovo ispunjenje, i tako unapredi  kvalitet i pouzdanost rezultata laboratorijskih aktivnosti kao i kompetentnost zaposlenih. Polaznici ovog kursa upoznaće se sa karakteristikama procesom etaloniranja-merenja, osnovnim terminima i definicijama koji se odnose na ovaj proces i procenu merne nesigurnosti, osnovnim statističkim pojmovim i tehnikama, GUM metodom (principi GUM metode, izvori koji doprinose mernoj nesigurnosti, klasifikacijamerne nesigurnosti: standardna merna nesigurnost, kombinovana standardna merna nesigurnost i proširena merna nesigurnost) i primerima procene merne nesigurnosti.

Kome je kurs namenjen

Zaposlenima koji su odgovorni za ispunjenje ovih zahteva standarda i zaposlenima koji su uključeni u laboratorijske aktivnosti i procenu merne nesigurnosti.

Način rada

Ovaj jednodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o mernoj nesigurnosti.

Trajanje kursa:   1 dan

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs