Merna nesigurnost i validacija/verifikacija metoda u laboratorijama za ispitivanje/etaloniranje

Proces merenja, statističke osnove, GUM metoda, alternativni pristup proračunu merne nesigurnosti i opšti principi verizikacija i validacija metoda ispitivanja i etaloniranja

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se laboratorijama za ispitivanje i laboratorijama za etaloniranje, kroz predavanja i prikladne vežbe, omogući bolje razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17025:2017 koji se odnose na vrednovanje merne nesigurnosti, ispunjenje ovih zahteva kao i unapređenje kompetentnosti zaposlenih a samim tim povećanje kvaliteta i pouzdanosti rezultata laboratorijskih aktivnosti. Polaznici ovog kursa upoznaće se sa procesima merenja i ispitivanja, osnovnim terminima i definicijama koji se odnose na ove procese i procenu merne nesigurnosti, osnovnim statističkim pojmovim i tehnikama, GUM metodom i alternativnim pristupima procene merne nesigurnosti kao i sa značajem i načinom procene merne nesigurnosti uzorkovanja.

Kome je kurs namenjen

Zaposlenima koji su odgovorni za ispunjenje ovih zahteva standarda i zaposlenima koji su uključeni u laboratorijske aktivnosti i procenu merne nesigurnosti.

Način rada

Ovaj dvodnevnii kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o mernoj nesigurnosti.

Trajanje kursa:   2 dana

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs