Kako postati i ostati uspešan: kreativnost i inovacije

Naravoučenije je da je neophodno da se inovira, da se predviđaju potrebe potrošača, da mu se pruži više. Ko sprovodi inovacije, pa ga još i sreća posluži – osvojiće tržište.
Deming

Kreativno razmišljenje je osnova svakog biznisa. Današnje vreme je vreme brzih i čestih promena. Ako naša organizacija, ali i svi zaposleni u njoj nisu toga svesni, ne samo da se organizacija neće dalje razvijati, nego je „osuđena“ na gubitak i svoje trenutne tržišne pozicije. Otpori inovativnosti su mnogobrojni, od onih ličnih, preko socioloških, kulturnih do ekonomskih. Kroz ovaj kurs upoznaćete se sa novim načinima prevazilaženja ovih barijera, ko i načinima i tehnikama da stimulišete vaše kreativne potencijale i potencijale vašeg tima. Takođe, naučićete i kako da rešavanjem problema i procenom trenutne situacije dođete do ideja za unapređenje.

Cilj kursa

  • Upoznavanje sa praktičnim alatima i tehnikama koji mogu da podstaknu kreativno razmišljanje i inovacije
  • Identifikovanje prilika za unapređenje i pretvaranje postojećih problema u mogućnosti za dalji razvoj
  • Podsticanje „out – of – the box“ razmišljanja
  • Primena tehnika kreativnog razmišljanja u cilju unapređenja sistema, proizvoda i procesa u organizaciji.
  • Podsticanje krativnog razmišljenja i timskog rada.

Kome je kurs namenjen?

  • Direktorima, menadžerima na svim nivoima, rukovodiocima timova, kao i svim ostalim zaposlenima koji imaju uticaja na kreiranje, usvajanje i primenu novina
  • Svima onima koji žele da nađu novi način rešavanja problema i da izgrade kulturu kreativnosti u svom timu

Trajanje kursa:   2 dana

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs