Interni proveravači integrisanog sistema menadžmenta (sa standardima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i 45001:2018)

Kurs je namenjen svim zaposlenima u svim tipovima organizacija, koji učestvuju u aktivnostima vezanim za integrisani sistem menadžmenta, odnosno rade na uspostavljanju, implementaciju, održavanja i/ili unapređenju sistema menadžmenta koji je baziran na standardima ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

Tokom kursa, kroz praktične vežbe simulacije provere, naučićete kako da planirate i sprovodite interne provere u vašoj organizaciji u skladu sa zahtevim integrisanog sistema menadžmenta prema standardu na osnovu koga se i realizuju interne provere ISO 19011. Takođe, upoznaćemo Vas sa osnovnim principima internih provera i tehnikama sa aspekta integirsanog sistema menadžmenta baziranog na standardima ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

Cilj kursa
Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici, kroz predavanja i kroz simulaciju ocenjivanja osposobe za sprovođenje internih provera integirsanog sistema menadžmenta.

Takođe, razumevanje principa provere i iskustvo u proverama pozitivno će uticati i na implementaciju i razumevanje zahteva standarda ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

Kome je kurs namenjen
Svim menadžerima sistema menadžmenta, kao i drugim zaposlenima bez obzira na veličinu organizacije ili njenu delatnost.
Način rada
Ova trodnevna obuka je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o internim proverama i zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2015.

Predavači

Vladimir Simić, ekspert sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti sistema menadžmenta, član Komisije CASCO u ISS-u, konsultant, IRCA sertifikovani trener, višegodišnji menadžer za obuke, menadžer kvaliteta, menadžer zaštitom životne sredine, proveravač za QMS, EMS, OHSAS i ISMS.

Mr Snežana Pavićević, dipl.maš.ing – Predavač i konsultant sa više od 15 godina konsultantskog iskustva u implementaciji različitih standarda sistema menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17025, ISO 45001, ISO 27001 i dr.). Vodeći ocenjivač za QMS, EMS i OHSAS u nekoliko sertifikacionih tela. PECB ISO/IEC Lead  Assessor i sertifikovani trener. Član komisije TC176/CASCO Tehničkog komiteta Instituta za standardizaciju Srbije za Menadžment kvalitetom i obezbeđenje kvaliteta.

Trajanje kursa:   3 dana

Formular za prijavu

Program

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs