08. – 09. jun 2023.
Interni proveravači sistema menadžmenta (sa standardom ISO/IEC 17020:2012) – UŽIVO

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici, kroz predavanja i kroz simulaciju ocenjivanja osposobe za sprovođenje internih provera prema zahtevima standarda ISO/IEC 17020:2012

Takođe, razumevanje principa provere i iskustvo u proverama pozitivno će uticati i na implementaciju i razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17020:2012.

Kome je kurs namenjen

Rukovodiocima kontrolnih tela, kao i ostalim zaposlenima koji će biti uključeni u proces sprovođenja internih provera u kontrolnom telu.

Način rada

Ovaj dvodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o internim proverama.

Trajanje kursa:   2 dana

Formular za prijavu

Program

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs

13. jun 2023.
Obezbeđenje validnosti rezultata internom kontrolom kvaliteta u laboratorijama za ispitivanje i etaloniranje – ON-LINE OBUKA

Cilj kursa

Kroz predavanja i praktične vežbe polaznicima ovog kursa biće omogućeno bolje razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17025:2017 koji se odnose na obezbeđenje validnosti rezultata i internu kontrolu kvaliteta njihovih rezultata. Oni će takođe biti osposobljeni da koriste osnovne statističke tehnike za potrebe interne kontrole kvaliteta, da se upoznaju sa osnovama interne kontrole kvaliteta (QC) u laboratorijama, principima i vrstama kontrolnih karata, formiranje programa kontrole kvaliteta i ocene njenih podataka.

Kome je kurs namenjen

Zaposlenima koji su odgovorni za ispunjenje ovih zahteva standarda i zaposlenima koji će biti uključeni u laboratorijske aktivnosti i procenu merne nesigurnosti.

Način rada

Ovaj kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o kontroli kvaliteta i obezbeđenju poverenja u svoje rezultate ispitivanja i etaloniranja, odnosno u kvalitet svojih analitičkih postupaka, kao i veštine korišćenja određenih statističkih tehnika u analizi dobijenih rezultata.

Trajanje kursa:   1 dan

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs

14. jun 2023.
Izmene u standardu ISO/IEC 27001:2022 – UŽIVO

Cilj kursa

Ova jednodnevna obuka će vam pomoći da se upoznate sa svim zahtevima koji se odnose na standardom ISO/IEC 27001:2022, kao i zahtevima pratećeg standarda ISO/IEC 27002:2022, Bezbednost informacija, sajber bezbednost i zaštita privatnosti — Kontrole bezbednosti informacija. Kroz predstavljanje zahteva ova dva standarda biće prikazan i mogući načini njihovog zadovoljenja sa praktičnim primerima. Takodje, biće napravljeno i poređenje sa zahtevima prethodnog izdanja standarda  ISO/IEC 27001:2013.

Kome je kurs namenjen

Svim zaposlenima koji su uključeni u proces implementacije nove revizije ISO/IEC 27001:2022 i pratećeg standarda ISO/IEC 27002:2022.

Način rada

Ova jednodnevna obuka organizovana je po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja, interaktivnu komunikaciju i razmenu iskustava steći nova i unaprediti postojeća znanja o primeni i sprovođenju sistema menadžmenta bezbednosti informacija kroz primenu zahteva standarda ISO/IEC 27001:2022 i standarda ISO/IEC 27002:2022 koji se odnosi na bezbednost informacija, sajber bezbednost i zaštitu privatnosti — Kontrole bezbednosti informacija.

Trajanje kursa:   1 dan

Formular za prijavu

Program

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs

 

15. – 16. jun 2023.
Interni proveravači sistema menadžmenta (sa standardom ISO/IEC 17025:2017) – UŽIVO

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici, kroz predavanja i kroz simulaciju ocenjivanja osposobe za sprovođenje internih provera prema zahtevima standarda ISO/IEC 17025:2017.

Takođe, razumevanje principa provere i iskustvo u proverama pozitivno će uticati i na implementaciju i razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17025:2005.

Kome je kurs namenjen

Rukovodiocima laboratorija, kao i ostalim zaposlenima koji će biti uključeni u proces sprovođenja internih provera u laboratorijama.

Način rada

Ovaj dvodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o internim proverama.

Trajanje kursa:   2 dana

Formular za prijavu

Program

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs

19. jun 2023.
Izmene u standardu ISO/IEC 27001:2022 – ON-LINE OBUKA

Cilj kursa

Ova jednodnevna obuka će vam pomoći da se upoznate sa svim zahtevima koji se odnose na standardom ISO/IEC 27001:2022, kao i zahtevima pratećeg standarda ISO/IEC 27002:2022, Bezbednost informacija, sajber bezbednost i zaštita privatnosti — Kontrole bezbednosti informacija. Kroz predstavljanje zahteva ova dva standarda biće prikazan i mogući načini njihovog zadovoljenja sa praktičnim primerima. Takodje, biće napravljeno i poređenje sa zahtevima prethodnog izdanja standarda  ISO/IEC 27001:2013.

Kome je kurs namenjen

Svim zaposlenima koji su uključeni u proces implementacije nove revizije ISO/IEC 27001:2022 i pratećeg standarda ISO/IEC 27002:2022.

Način rada

Ova jednodnevna obuka organizovana je po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja, interaktivnu komunikaciju i razmenu iskustava steći nova i unaprediti postojeća znanja o primeni i sprovođenju sistema menadžmenta bezbednosti informacija kroz primenu zahteva standarda ISO/IEC 27001:2022 i standarda ISO/IEC 27002:2022 koji se odnosi na bezbednost informacija, sajber bezbednost i zaštitu privatnosti — Kontrole bezbednosti informacija.

Trajanje kursa:   1 dan

Formular za prijavu

Program

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs

 

 

21. – 22. jun 2023.
Procena merne nesigurnosti (proces merenja, statističke osnove, GUM metoda, alternativni pristup proračunu merne nesigurnosti, merna nesigurnost uzorkovanja) – ON-LINE OBUKA

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se laboratorijama za ispitivanje i laboratorijama za etaloniranje, kroz predavanja i prikladne vežbe, omogući bolje razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17025:2017 koji se odnose na vrednovanje merne nesigurnosti, ispunjenje ovih zahteva kaoi unapređenje kompetentnosti zaposlenih a samim tim povećanje kvaliteta i pouzdanosti rezultata laboratorijskih aktivnosti.

Polaznici ovog kursa upoznaće se sa procesima merenja i ispitivanja, osnovnim terminima i definicijama koji se odnose na ove procese i procenu merne nesigurnosti, osnovnim statističkim pojmovim i tehnikama, GUM metodom i alternativnim pristupima procene merne nesigurnosti kao i sa značajem i načinom procene merne nesigurnosti uzorkovanja.

Kome je kurs namenjen

Zaposlenima koji su odgovorni za ispunjenje ovih zahteva standarda i zaposlenima koji su uključeni u laboratorijske aktivnosti i procenu merne nesigurnosti.

Način rada

Ovaj dvodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o mernoj nesigurnosti.

Trajanje kursa:   2 dana

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs