Interni proveravači sistema menadžmenta bezbednošću informacija (sa standardom ISO/IEC 27001:2022)

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici, kroz predavanja i kroz simulaciju provere osposobe za sprovođenje internih provera sistema menadžmenta bezbednošću informacija prema standardu ISO/IEC 27001:2022 i ISO 19011:2018, Uputstvo za proveravanje sistema menadžmenta.

Takođe, razumevanje principa provere i iskustvo u proverama pozitivno će uticati i na implementaciju i razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 27001, unapređenje ISMS-a organizacije a time i podizanju na viši nivo opšte bezbednosti informacija u organizaciji.

Kome je kurs namenjen

Svim rukovodiocima, menadžerima informatičke bezbednosti, kao i menadžerima korporativne bezbednosti, kao i ostalim zaposlenima koji su zaduženi za implementaciju standara ISO/IEC 27001 i ostalim zaposlenima koji će biti uključeni u proces sprovođenja internih provera ISMS-a u organizaciji.

Način rada

Ovaj dvodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o internim proverama, kao i zahtevima standarda ISO 27001 i povezanoj zakonskoj regulativi u vezi sa bezbednošću informacija.

Predavači

Mr Snežana Pavićević, dipl.maš.ing – Predavač i konsultant sa više od 15 godina konsultantskog iskustva u implementaciji različitih standarda sistema menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17025, ISO 45001, ISO 27001 i dr.). Vodeći ocenjivač za QMS, EMS i OHSAS u nekoliko sertifikacionih tela. PECB ISO/IEC Lead  Assessor i sertifikovani trener. Član komisije TC176/CASCO Tehničkog komiteta Instituta za standardizaciju Srbije za Menadžment kvalitetom i obezbeđenje kvaliteta.

Trajanje kursa:  2 dana

Formular za prijavu

Program

 

ISO/IEC 27001:2022 Tranzicija

Cilj kursa

Ova jednodnevna obuka će vam pomoći da se upoznate sa svim zahtevima koji se odnose na standardom ISO/IEC 27001:2022, kao i zahtevima pratećeg standarda ISO/IEC 27002:2022, Bezbednost informacija, sajber bezbednost i zaštita privatnosti — Kontrole bezbednosti informacija. Kroz predstavljanje zahteva ova dva standarda biće prikazan i mogući načini njihovog zadovoljenja sa praktičnim primerima. Takodje, biće napravljeno i poređenje sa zahtevima prethodnog izdanja standarda  ISO/IEC 27001:2013.

Kome je kurs namenjen

Svim zaposlenima koji su uključeni u proces implementacije nove revizije ISO/IEC 27001:2022 i pratećeg standarda ISO/IEC 27002:2022.

Način rada

Ova jednodnevna obuka organizovana je po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja, interaktivnu komunikaciju i razmenu iskustava steći nova i unaprediti postojeća znanja o primeni i sprovođenju sistema menadžmenta bezbednosti informacija kroz primenu zahteva standarda ISO/IEC 27001:2022 i standarda ISO/IEC 27002:2022 koji se odnosi na bezbednost informacija, sajber bezbednost i zaštitu privatnosti — Kontrole bezbednosti informacija.

Trajanje kursa:   1 dan

Formular za prijavu

Program

 

Interni proveravači integrisanog sistema menadžmenta (sa standardima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i 45001:2018)

Kurs je namenjen svim zaposlenima u svim tipovima organizacija, koji učestvuju u aktivnostima vezanim za integrisani sistem menadžmenta, odnosno rade na uspostavljanju, implementaciju, održavanja i/ili unapređenju sistema menadžmenta koji je baziran na standardima ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

Tokom kursa, kroz praktične vežbe simulacije provere, naučićete kako da planirate i sprovodite interne provere u vašoj organizaciji u skladu sa zahtevim integrisanog sistema menadžmenta prema standardu na osnovu koga se i realizuju interne provere ISO 19011. Takođe, upoznaćemo Vas sa osnovnim principima internih provera i tehnikama sa aspekta integirsanog sistema menadžmenta baziranog na standardima ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

Cilj kursa
Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici, kroz predavanja i kroz simulaciju ocenjivanja osposobe za sprovođenje internih provera integirsanog sistema menadžmenta.

Takođe, razumevanje principa provere i iskustvo u proverama pozitivno će uticati i na implementaciju i razumevanje zahteva standarda ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

Kome je kurs namenjen
Svim menadžerima sistema menadžmenta, kao i drugim zaposlenima bez obzira na veličinu organizacije ili njenu delatnost.
Način rada
Ova trodnevna obuka je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o internim proverama i zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2015.

Predavači

Vladimir Simić, ekspert sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti sistema menadžmenta, član Komisije CASCO u ISS-u, konsultant, IRCA sertifikovani trener, višegodišnji menadžer za obuke, menadžer kvaliteta, menadžer zaštitom životne sredine, proveravač za QMS, EMS, OHSAS i ISMS.

Mr Snežana Pavićević, dipl.maš.ing – Predavač i konsultant sa više od 15 godina konsultantskog iskustva u implementaciji različitih standarda sistema menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17025, ISO 45001, ISO 27001 i dr.). Vodeći ocenjivač za QMS, EMS i OHSAS u nekoliko sertifikacionih tela. PECB ISO/IEC Lead  Assessor i sertifikovani trener. Član komisije TC176/CASCO Tehničkog komiteta Instituta za standardizaciju Srbije za Menadžment kvalitetom i obezbeđenje kvaliteta.

Trajanje kursa:   3 dana

Formular za prijavu

Program

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs

Interni proveravači sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (sa standardom ISO 45001:2018)

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici, kroz predavanja i kroz simulaciju provere osposobe za sprovođenje internih provera sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema standardu ISO 45001:2018 i ISO 19011:2018, Uputstvo za proveravanje sistema menadžmenta.

Takođe, razumevanje principa provere i iskustvo u proverama pozitivno će uticati i na implementaciju i razumevanje zahteva standarda ISO 45001:2018, kao i unapređenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu u organzaciji i zadovoljenju ispunjenosti zakonske regulative.

Kome je kurs namenjen

Svim rukovodiocima, zaposlenima koji su zaduženi za implementaciju standara ISO 45001,  licima imenovanim za bezbednosti i zdravlje na radu, protipožarnu zaštitu, članovima odbora za bezbednosti i zdravlje na radu, kao i ostalim zaposlenima koji će biti uključeni u proces sprovođenja internih provera prema zahtevima ovog standarda u organizaciji.

Način rada

Ovaj dvodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o internim proverama, kao i zahtevima standarda ISO 45001 i povezanoj zakonskoj regulativi.

Predavači

Mr Snežana Pavićević, dipl.maš.ing – Predavač i konsultant sa više od 15 godina konsultantskog iskustva u implementaciji različitih standarda sistema menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17025, ISO 45001, ISO 27001 i dr.). Vodeći ocenjivač za QMS, EMS i OHSAS u nekoliko sertifikacionih tela. PECB ISO/IEC Lead  Assessor i sertifikovani trener. Član komisije TC176/CASCO Tehničkog komiteta Instituta za standardizaciju Srbije za Menadžment kvalitetom i obezbeđenje kvaliteta.

Trajanje kursa:   2 dana

Formular za prijavu

Program

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs

Interni proveravači sistema menadžmenta bezbednošću informacija (sa standardom ISO/IEC 27001:2013)

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici, kroz predavanja i kroz simulaciju provere osposobe za sprovođenje internih provera sistema menadžmenta bezbednošću informacija prema standardu ISO/IEC 27001:2022 i ISO 19011:2018, Uputstvo za proveravanje sistema menadžmenta.

Takođe, razumevanje principa provere i iskustvo u proverama pozitivno će uticati i na implementaciju i razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 27001, unapređenje ISMS-a organizacije a time i podizanju na viši nivo opšte bezbednosti informacija u organizaciji.

Kome je kurs namenjen

Svim rukovodiocima, menadžerima informatičke bezbednosti, kao i menadžerima korporativne bezbednosti, kao i ostalim zaposlenima koji su zaduženi za implementaciju standara ISO/IEC 27001 i ostalim zaposlenima koji će biti uključeni u proces sprovođenja internih provera ISMS-a u organizaciji.

Način rada

Ovaj dvodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o internim proverama, kao i zahtevima standarda ISO 27001 i povezanoj zakonskoj regulativi u vezi sa bezbednošću informacija.

Predavači

Mr Snežana Pavićević, dipl.maš.ing – Predavač i konsultant sa više od 15 godina konsultantskog iskustva u implementaciji različitih standarda sistema menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17025, ISO 45001, ISO 27001 i dr.). Vodeći ocenjivač za QMS, EMS i OHSAS u nekoliko sertifikacionih tela. PECB ISO/IEC Lead  Assessor i sertifikovani trener. Član komisije TC176/CASCO Tehničkog komiteta Instituta za standardizaciju Srbije za Menadžment kvalitetom i obezbeđenje kvaliteta.

Trajanje kursa:   2 dana

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs

Interni proveravači sistema menadžmenta zaštite životne sredine (sa standardom ISO 14001:2015)

Kurs je namenjen svim zaposlenima u svim tipovima organizacija, koji učestvuju u aktivnostima vezanim za sistem menadžmenta životnom sredinom, odnosno poslovima vezanim za implementaciju i održavanje standarda ISO 14001:2015 u organizaciji.

Tokom kursa, kroz praktične vežbe simulacije provere, naučićete kako da planirate i sprovodite interne provere u Vašoj organizaciji. Takođe, upoznaćemo Vas sa osnovnim principima internih provera i tehnikama sa aspekta standarda ISO 14001:2015.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici, kroz predavanja i kroz simulaciju ocenjivanja osposobe za sprovođenje internih provera.

Takođe, razumevanje principa provere i iskustvo u proverama pozitivno će uticati i na implementaciju i razumevanje zahteva standarda ISO 14001:2015.

Kome je kurs namenjen

Ovaj dvodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o internim proverama i zahtevima standarda ISO 14001:2015.

Način rada

Ovaj dvodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o internim proverama.

Predavači

Mr Snežana Pavićević, dipl.maš.ing – Predavač i konsultant sa više od 15 godina konsultantskog iskustva u implementaciji različitih standarda sistema menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17025, ISO 45001, ISO 27001 i dr.). Vodeći ocenjivač za QMS, EMS i OHSAS u nekoliko sertifikacionih tela. PECB ISO/IEC Lead  Assessor i sertifikovani trener. Član komisije TC176/CASCO Tehničkog komiteta Instituta za standardizaciju Srbije za Menadžment kvalitetom i obezbeđenje kvaliteta.

Trajanje kursa:   2 dana

Interni proveravači sistema menadžmenta kvalitetom (sa standardom ISO 9001:2015)

Kurs je namenjen svim zaposlenima u svim tipovima organizacija, koji učestvuju u aktivnostima vezanim za sistem menadžmenta kvalitetom.

Tokom kursa, kroz praktične vežbe simulacije provere, naučićete kako da planirate i sprovodite interne provere u Vašoj organizaciji. Takođe, upoznaćemo Vas sa osnovnim principima internih provera i tehnikama.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici, kroz predavanja i kroz simulaciju ocenjivanja osposobe za sprovođenje internih provera.

Takođe, razumevanje principa provere i iskustvo u proverama pozitivno će uticati i na implementaciju i razumevanje zahteva standarda ISO 9001:2015.

Kome je kurs namenjen

Predstavnicima rukovodstva za kvalitet, kao i drugim osobama zaduženim za sistem menadžmenta kvalitetom, ali i ostalim zaposlenima koji će biti uključeni u proces sprovođenja internih provera u organizaciji.

Način rada

Ovaj dvodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o internim proverama.

Predavači

Mr Snežana Pavićević, dipl.maš.ing – Predavač i konsultant sa više od 15 godina konsultantskog iskustva u implementaciji različitih standarda sistema menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17025, ISO 45001, ISO 27001 i dr.). Vodeći ocenjivač za QMS, EMS i OHSAS u nekoliko sertifikacionih tela. PECB ISO/IEC Lead  Assessor i sertifikovani trener. Član komisije TC176/CASCO Tehničkog komiteta Instituta za standardizaciju Srbije za Menadžment kvalitetom i obezbeđenje kvaliteta.

Trajanje kursa:   2 dana