Statističke i analitičke veštine uspešnog menadžera


Vrhunsko trening iskustvo! Trening nastao na praksi najboljih multinacionalnih kompanija. Posle ovog iskustva, ako se pridržavate naučenog sledi vam sjajna karijera managera koji ostvaruje odlične rezultate. Naučićete kako da u isto vreme upravljate procesima i ljudima.

Nakon kursa svaki učesnik dobija kratki priručnik na srpskom jeziku, mogućnost konsultacije sa predavačem i mogućnost daljeg učenja.


Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici, kroz predavanja i kroz praktične vežbe osposobe za uspešno vođenje svakodnevnih ali i velikih projekata, upravljanje promenama i uvođenje novih sistema.

Takođe, učesnici će biti u prilici da stečene veštine upotrebe u svom poslu za širenje svih potrebnih znanja i veština koje zahtevaju standardi kvaliteta i kreiranje organizacije koja uči.

Kome je kurs namenjen?

Rukovodiocima, menadžerima kvaliteta, projektnim menadžerima i članovima projektnih timova.

Način rada

Ovaj dvodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja.

Trajanje kursa:   2 dana

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs

Kako postati i ostati uspešan: kreativnost i inovacije

Naravoučenije je da je neophodno da se inovira, da se predviđaju potrebe potrošača, da mu se pruži više. Ko sprovodi inovacije, pa ga još i sreća posluži – osvojiće tržište.
Deming

Kreativno razmišljenje je osnova svakog biznisa. Današnje vreme je vreme brzih i čestih promena. Ako naša organizacija, ali i svi zaposleni u njoj nisu toga svesni, ne samo da se organizacija neće dalje razvijati, nego je „osuđena“ na gubitak i svoje trenutne tržišne pozicije. Otpori inovativnosti su mnogobrojni, od onih ličnih, preko socioloških, kulturnih do ekonomskih. Kroz ovaj kurs upoznaćete se sa novim načinima prevazilaženja ovih barijera, ko i načinima i tehnikama da stimulišete vaše kreativne potencijale i potencijale vašeg tima. Takođe, naučićete i kako da rešavanjem problema i procenom trenutne situacije dođete do ideja za unapređenje.

Cilj kursa

  • Upoznavanje sa praktičnim alatima i tehnikama koji mogu da podstaknu kreativno razmišljanje i inovacije
  • Identifikovanje prilika za unapređenje i pretvaranje postojećih problema u mogućnosti za dalji razvoj
  • Podsticanje „out – of – the box“ razmišljanja
  • Primena tehnika kreativnog razmišljanja u cilju unapređenja sistema, proizvoda i procesa u organizaciji.
  • Podsticanje krativnog razmišljenja i timskog rada.

Kome je kurs namenjen?

  • Direktorima, menadžerima na svim nivoima, rukovodiocima timova, kao i svim ostalim zaposlenima koji imaju uticaja na kreiranje, usvajanje i primenu novina
  • Svima onima koji žele da nađu novi način rešavanja problema i da izgrade kulturu kreativnosti u svom timu

Trajanje kursa:   2 dana

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs