23. i 24. novembar 2020.
Interni proveravači sistema menadžmenta (sa stanardom ISO/IEC 17020:2012) – ON LINE OBUKA

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici, kroz predavanja i kroz simulaciju ocenjivanja osposobe za sprovođenje internih provera prema zahtevima standarda ISO/IEC 17020:2012

Takođe, razumevanje principa provere i iskustvo u proverama pozitivno će uticati i na implementaciju i razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17020:2012.

Kome je kurs namenjen

Rukovodiocima kontrolnih tela, kao i ostalim zaposlenima koji će biti uključeni u proces sprovođenja internih provera u kontrolnom telu.

Način rada

Ovaj dvodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o internim proverama.

Trajanje kursa:   2 dana

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs

26. i 27. novembar 2020
Interni proveravači sistema menadžmenta (sa standardom ISO/IEC 17025:2017) – ON LINE OBUKA

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici, kroz predavanja i kroz simulaciju ocenjivanja osposobe za sprovođenje internih provera prema zahtevima standarda ISO/IEC 17025:2017.

Takođe, razumevanje principa provere i iskustvo u proverama pozitivno će uticati i na implementaciju i razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17025:2005.

Kome je kurs namenjen

Rukovodiocima laboratorija, kao i ostalim zaposlenima koji će biti uključeni u proces sprovođenja internih provera u laboratorijama.

Način rada

Ovaj dvodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o internim proverama.

Trajanje kursa:   2 dana

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs

Veštine rukovođenja u kriznim vremenima

Otkrijte kako da produbite sopstveni značaj… podstaknite zaposlene da unaprede performanse… integrišite vašu organizacionu viziju u svakodnevno radno okruženje. 

U cilju sopstvene karijere kao rukovodioca, potrebno je biti i vizionar,  i utemeljivač,  i strateg, i komunikator, i trener, i kouč i …. Otkrijte kako koristiti sopstvenii uticaj pri ostvarivanju ciljeva… izgradite savezništva u svim sektorima… utvrdite snažne radne veze… stvorite posvećenost  u sopstvenom sektoru, timu i organizaciji. I ne zaboravite, sada, u kriznim vremenima, vase liderske veštine su izuzetno bitne.

Trajanje kursa:   2 dana

Kome je namenjen?

 • Rukovodiocima svih nivoa

Način rada

Naši treninzi koriste nekoliko metoda kako bi obezbedili da polaznici upiju znanje tokom  treninga:

 • Video materijal – omogućava posmatranje i vežbe prepoznavanja korišćenih veština
 • Role-plays – omogućavaju vežbu veština na struktuiran, realan način
 • Grupne diskusije – u malim grupama i na nivou svih polaznika, pomažu polaznicima da povežu ono što su naučili sa njihovim poslom i istraže kako koncept mogu prilagoditi svakodnevnom ponašanju i radu.
 • Lični plan razvoja ”6P”– tokom obuke, polaznici samostalno pripremaju lični plan razvoja.
 • Skripte: polaznici dobijaju skripte već na početku treninga

Koje su koristi?

 • Poboljšanje liderskih veština
 • Efektnije poslovanje
 • Bolja saradnja sa zaposlenima
 • Izgradnja jakog tima saradnika
 • Efektivno delegiranje

Koje su teme

Rukovođenje

 • Šta je suština rukovođenja?
 • Razlika između lidera i menadžera
 • Lične karakteristike kvalitetnih lidera
 • Doprinos rukovodioca korporativnoj kulturi
 • Najčešće greške rukovodioca

Motivacija

 • Osnovni motivacioni faktori
 • Da li su svi jednako motivisani?
 • Kako pokrenuti demotivisani tim?
 • Kako „ne preterati” sa motivacijom?
 • Koji je put do visoke motivacije?

Timski rad

 • Razlika između grupe i tima
 • Da li je uvek potreban tim?
 • Ključne reči timskog rada
 • Osnovni koraci u organizovanju tima
 • Kada ste član tima, onda ….

Delegiranje

 • Da li je lako delegirati
 • Ko je odgovoran, ako nešto što ste delegirali, krene naopako ?
 • Dobre strane delegiranja
 • Kada delegirati
 • Vodite računa o
 • Zaposleni treba da zna…

 

U saradnji sa Skills d.o.o.

Upravljanje promenama u vremenu krize

Živimo u vremenu krize. Sada je bitno da znamo šta i kako treba raditi.. 

Ukoliko organizacija adekvatno ne reaguje na promene postoji rizik da opadne produktivnost, da se pojavi pasivni otpor, opadne moral, i da se aktivnosti firme ne sprovode u celini ili još gore, da se neke obustave.

Korišćenjem jedinstvenih management alata pojedinci i timovi su angažovani da aktivno sagledavaju svoju organizaciju: u aktualenom i realnom stanju, u kratkoročnom razvoju, kao i da projektuju promene za njen uspeh u budućnosti.

Trajanje kursa:   1 dan

Kome je namenjen?

 • Svima, a naročito članovima menadžmenta firmi.

Način rada

Naši treninzi koriste nekoliko metoda kako bi obezbedili da polaznici upiju znanje tokom  treninga:

 • Video materijal – omogućava posmatranje i vežbe prepoznavanja korišćenih veština
 • Role-plays – omogućavaju vežbu veština na struktuiran, realan način
 • Grupne diskusije – u malim grupama i na nivou svih polaznika, pomažu polaznicima da povežu ono što su naučili sa njihovim poslom i istraže kako koncept mogu prilagoditi svakodnevnom ponašanju i radu.
 • Lični plan razvoja ”6P”– tokom obuke, polaznici samostalno pripremaju lični plan razvoja.
 • Skripte: polaznici dobijaju skripte već na početku treninga

Koje su koristi?

 • Usavršićete veštine upravljanja promenama;
 • Razvićete fleksibilnost i prilagodljivost koje će vam omogućiti da reagujete brzo, profesionalno i efikasno u svakoj situaciji;
 • Naučićete kako da prepoznajete različite tipove ljudskih ponašanja, i kako da obezbedite podršku zaposlenih tokom procesa promene;
 • Moći ćete da prebrodite emocionalne i intelektualne izazove pojedinaca i grupa;
 • Naučićete kako da prevaziđete otpore.
 • Moći ćete da pripremite efektivan plan za sprovođenje promene;

Koje su teme

Razumevanja potreba za promenom

 • Priroda promena.
 • Vrste promena.
 • Reakcija na promene.
 • Šta pokreće promene?
 • 5PR– alat za sagledavanje faza promena.

Reagovanje na promene

 • Lični osećaj uvođenja promene.
 • Zona konfora i njene opasnosti.
 • Razumevanje intelektualnih i emocionalnih reakcija na promenu.
 • Put kroz promenu i karakterstike 4 koraka na tom putu.
 • Tipovi otpora promenama i tehnike prevazilaženja.

Priprema i uvođenje promena

 • Značaj kompanijske kulture za uvođenje promena.
 • Propusti pri uvođenju promena i kako ih izbeći.
 • Značaj uvođenja inovacija.
 • Glavna vežba – upravljanje promenama upotrebom specifičnog 7S alata.

Razumevanje procesa prilagođavanja i upravljanja promenama je jedna od ključnih sposobnosti modernog poslovanja. Specijalizovan tim posvećen praćenju i upravljanju promenama može da bude bitna prednost u odnosu na konkurenciju.

Trening „Upravljanje promenama“ zasnovan je na najsavremenijim teoretskim i praktičnim znanjima.

Takođe, bilo bi dobro da učesnici pogledaju  film o James Bondu „Skyfall“.

 

U saradnji sa Skills d.o.o.

Asertivna komunikacija i konflikti

Efikasna komunikacija je ključna stvar za uspostavljanje i održavanje odnosa sa ljudima, bilo privatno, bilo na poslu. Neki ljudi su prirodno nadareni i lakše komuniciraju, dok je drugima komunikacija izazov. U svakom slučaju, kao i sve druge veštine, komunikaciju možemo da vežbamo. Zbog čega bismo uopšte to radili? Odgovor je jednostavan. Da bismo olakšali sami sebi i lakše došli do željenih ciljeva.

Za odnose sa ljudima komunikacija može biti presudna. Kako na najbolji način da komuniciramo, na koji način ostavljamo prvi utisak, šta je asertivna komunikacija i kako da najefikasnije dajemo i primamo povratne informacije? Da li znate kada bi trebalo da govorite, kada da slušate, a kada da postavljate pitanja? Da li ste svesni svojih i tudjih prava?

To su samo neke od oblasti o kojima ćemo razgovarati i vežbati.

Ovaj trening će poboljšati vašu komunikaciju, razumevanje, povećati produktivnost i efektivnost. To sa sobom povlači celu seriju pratećih događaja koji dovode do rasta vašeg samopouzdanja.

Trajanje kursa:   1 dan

Kome je namenjen?

 • Profesionalcima koji žele da ostvare efektivniju komunikaciju
 • Svakome ko želi da razume „teške ljude“
 • Onima koji žele da povećaju produktivnost i harmoniju među zaposlenima
 • Menadžerima koji žele da znaju kako da se obrate specifičnim osobama – kad da se povuku, kad da se drže svojih stavova

Način rada

Naši treninzi koriste nekoliko metoda kako bi obezbedili da polaznici upiju znanje tokom  treninga:

 • Video materijal – omogućava posmatranje i vežbe prepoznavanja korišćenih veština
 • Role-plays – omogućavaju vežbu veština na struktuiran, realan način
 • Grupne diskusije – u malim grupama i na nivou svih polaznika, pomažu polaznicima da povežu ono što su naučili sa njihovim poslom i istraže kako koncept mogu prilagoditi svakodnevnom ponašanju i radu.
 • Lični plan razvoja ”6P”– tokom obuke, polaznici samostalno pripremaju lični plan razvoja.
 • Skripte: polaznici dobijaju skripte već na početku treninga

Koje su teme

Osnovna pravila komunikacije

 • Šta je uopšte komunikacija
 • Razlika izmedju ljubaznosti i kulturnog ponašanja
 • Reči koje potencijalno mogu izazvati nerazumevanje
 • Verbalna i neverbalna komunikacija
 • Postavljanje pitanja

Komunikacija za samopouzdanje – Asertivnost

 • Šta znači Asertivnost?
 • Percepcija i očekivanja
 • Mogući različiti načini razumevanja stvari medju ljudima
 • Naša i tudja prava
 • Izražavanje osećanja i razmišljanja na zdrav način
 • Upravljanje verbalnim i neverbalnim ponašanjem
 • Usavršite aktivno slušanje
 • Razvijte dobre međuljudske odnose

Konflikti

 • Mitovi o konfliktima
 • Identifikovanje nepromenjivih delova ponašanja
 • Izaberite produktivno ponašanje
 • Ublažite tenziju
 • Vraćanje na konstruktivan razgovor i posao
 • Ponovo zadobijanje poverenja klijenta

 

U saradnji sa Skills d.o.o.

Zašto koučing?

 1. Zato što je to prilika da naučite nešto novo od sebe (jer u sebi posedujete potencijale koje niste dovoljno osvestili i otkrili), da naučite od mene (jer imam bogato poslovno iskustvo) i da osnažite sebe da samostalno upravljete promenama u soptvenom životu u budućnosti.
 2. Zato što želite da budete deo skupine uspešnih. Istraživanja pokazuju da je preko 80% uspešnih poslovnih ljudi u svetu u nekom trenutku svog puta ka uspehu imalo kouča koji im je u tome značajno pomogao.
 3. Zato što želite da nastavite sa svojim razvojem. Ako ste osoba koja želi da se razvija i napreduje, ako posećujete seminare, treninge, savetovanja, onda je koučing prirodan nastavak vašeg procesa učenja i razvoja. Prednost koučinga je u tome što je on prilagođen samo vama, Vi ćete biti u centru zbivanja i realizacije sopstvenog rasta i razvoja.
 4. Zato što želite da razgovarate sa nekim ko vas razume, poštuje i sa kim možete da podelite svoje iskustvo. Pružite sebi priliku da podelite svoje iskustvo sa nekim ko će ga u potpunosti razumeti. Nakon 15 godina poslovnog iskustva, usavršavanja, specijalizacije, menadžerskog iskustva, uspeha i neuspeha, u mogućnosti sam da razumem kako se osećate i shvatim kako razmišljate, ja sam bio tu gde ste vi sada. Spreman sam da sa Vama podelim svoje iskustvo, znanje i veštine.
 5. Zato što želite da budete srećni i da svoje vreme podarite onima koji su vam najvažniji u životu. Iskoristite najvredniju i najrealniju valutu koju posedujete u svom životu – vreme. Uložite vreme u svoj profesionalni i lični razvoj kako bi ste unapredili kvalitet svog života i svoje buduće vreme investirali u stvari koje su vam bitne. Srećan je onaj čovek koji može slobodno da upravlja svojim vremenom i da ga sa namerom deli sa drugim ljudima.

Kako da snovi postanu java?

Razmislite o onome što želite, fokusirajte se na tačne I precizne ishode vaših snova.

Što su ishodi precizniji to je šansa da snovi budu ostvareni veća.

Da bi ste ostvarili svoje snove potrebno je da uradite još niz stvari, tako jednostavnih, tako svakodnevnih a ipak tako ‘’do sada ne urađenih’’.

Zašto je to tako?

Zašto ljudi sanjaju, maštaju, žele, pate da bi ostvarili svoje snove a nikada ih ne ostvare?

Odgovor je jednostavan – zato što su u raskoraku između onoga što jesu sada I onoga što žele da postanu. Jednom nogom su na prošlosti a jednom na budućnosti, sadašnjost se čini kao provalija u koju I ne žele da pogledaju jer se plaše pada. Upravo je suprotno. Sadašnjost, svakodnevni rad, rutina disciplinovanog I doslednog izvršenja malih zadataka koji pokreću veliku promenu ključ su za uspeh, bez obzira da li sanjate da postanete milioner ili imate neki drugi san.

Svaki uspeh počiva na radu.

Naravno da postoji I element okolnosti, sreće, ali rad je osnov uspeha.

Toliko je ljudi u nekom momentu svog života uspelo na ovaj ili onaj način ali nisu uspeli da taj uspeh sačuvaju, da ga transformišu, da od njega naprave iskustvo koje traje I prenosi se na naredne generacije.

Dakle nisu u krajnjem ishodu uspeli.

Put ka uspehu traži rad, trud, posvećenost ali I uspeh sam po sebi potrebuje budnost I fokus.

Znajte da je topla voda ubila mnoge revolucije jer čim su potencijalni veliki mislioci, naučnici, vojskovođe osetili komfor uspeha oni su se opustili. U tom trenutku je prestao njihov uspeh ili svaka šansa da uspeju.

Na putu do uspeha radite male stvari koje u zbiru čine uspeh, predano, disciplinvano I sa ljubavlju.

Kada postignete uspeh negujte ga kao svoje čedo jer on to jeste.

Saveti za super trenere

1. Upoznajte svoju publiku. Na početku treninga ja uvek pitam svoje učesnike ko su i odakle dolaze. Ponekad koristim i druge metode, zamolim ih da nacrtaju svoju omiljenu životinju ili tražim od njih da se predstave jedni drugima u parovima a onda predstave grupi svog para. Sve ovo daje dinamičan početak treningu, povezuje učesnike i meni daje važne informacije o njima.

2. Humor daje životnost vašem treningu. Humor je veoma važan deo treninga. Kroz humor se ljudi opuste, bolje uče, bolje dišu kada se smeju, otvoreni su za promene. Pravilno dozirajte humor prema sastavu svoje publike i temi treninga, ipak nije dobro da trening postane stand up.

3. Uključite svoje učesnike u trening. Tokom treninga ja ne propuštam priliku da pitam učesnike šta misle o ovome ili onome, kakva su njihova iskustva, bavim se spotlighting – om, interrupt coaching – om, stalno proširujem kako svoju tako i komfornu zonu učesnika. Ljudi zaista žele da učestvuju, samo im to treba omogućiti.

4. Uvek navodite činjenice i primere iz prakse. Navođenjem činjenica i primera iz prakse sebi stvarate veći autoritet, trening činite zanimljivijim i korisnijim a učesnicima dajete mogućnost da saznaju za dobre prakse i primene ih odmah.

5. Da bi ste bili dobar trener morate biti dobar coach. Ovo znači da je potrebno da što više koristite iskustva učesnika treninga. Ovo ćete činiti tako što postavljate prava pitanja i vodite grupu ka odgovoru tako što kombinujete njihova iskustva koja se nadograđuju i stvaraju nove ideje.

Probajte, videćete radost na licima svojih polaznika a vi ćete biti rasterećeni i radićete svoje treninge sa entuzijazmom. Tako ćete pokrenuti kontinuirani uspeh u svom radu.

Vaš CV

Veoma važna tema za dobijanje posla je dobar i prilagođen CV. Bez dobrog i prilagođenog CVa nema ni prolaska do intervjua za posao.

Pre svega potrebno je da budete sigurni da ste detaljno prošli kroz svoj CV i da ste u njemu istakli konkretne primere vaših postignuća, uspeha, sa posebnim osvrtom na:

 1. Pregled karijere – naglasite napredovanje, učenje, postignute ciljeve, preuzete odgovornosti. Morate biti svesni da će vaš sagovornik tokom razgovora za posao tražiti objašnjenje za pauze u karijeri, nerealne ciljeve i slabo napredovanje. Nemojte prikrivati pauze u karijeri ili izostavljati poslodavce za koje mislite da nisu reprezentativni za vas i vašu karijeru. Budite iskreni, objasnite svoja negativna iskustva u karijeri ali naglasite i pozitivna, na primer – šta ste naučili tokom i iz svojih grešaka.
 2. Vaše obrazovanje – ovde je potrebno da pokažete da ste neko ko je izvukao maksimum iz obrazovanja koje ste stekli, da pokažete da ste spremni da stalno učite i da se ne bojite izazova tog tipa
 3. Porodica i privatan život – nije centar interesovanja vašeg sagovornika na razgovoru za posao ali jeste važna tema. Ako imate 30+ godina onda se očekuje da imate i porodicu, da ste krenuli sa rešavanjem stambenog pitanja (ako ga već niste rešili), da živite odvojeno od roditelja. Sve ove stvari jesu privatne ali pokazuju dosta o vama, vašoj odlučnosti, ciljevima, motivaciji. Važno je da naglasite podršku vaše porodice vašim poslovnim ciljevima i ambicijama.
 4. Zdravlje – navedite u CV neki sport ili rekreativnu aktivnost kojom se bavite (trebalo bi da se bavite necim). Ovo o vama govori da brinete o svom zdravlju i da ste sposobni da izdrzite napore radnog dana ili izazove pozicije za koju ste konkurisali.

Ako vam se tokom prvog razgovora za posao učini da je to prava šansa za vas onda to jasno i recite svom sagovorniku – Ovaj posao vidim kao dobru priliku i želeo bih da ga radim. Nadam se da ćete se i vi složiti i da ćete me pozvati u naredni krug razgovora.

Po završetku razgovora za posao, istog dana, uputite mail svom sagovorniku. Zahvalite mu se na vremenu koje je izdvojio za razgovor sa vama, recite kako vam je bilo prijatno tokom razgovora i naglasite još jednom svoju želju i spremnost da preuzmete posao o kome ste razgovarali.

Važna napomena – CV prilagođavajte svakom konkursu na koji se javljate i kompaniji u kojoj konkurišete

Pitanja koja VI postavljate na razgovoru za posao

Pitanja koja vi kao kandidat za posao postavljate tokom razgovora su veoma važna. Ona imaju nekoliko ciljeva:

 1. Da se dodatno informišete
 2. Da dobijete detaljne informacije o onome što je zaista važno za posao za koji ste konkurisali kako bi ste se bolje predstavili
 3. Da stvorite atmosferu komunikacije sa sagovornikom i time doprinesete njegovom pozitivnom toku misli i pozitivnoj odluci u vezi sa vama kao kandidatom
 4. Da pokažete svoju inicijativu a ne samo da budete pasivni sagovornik kao da ste na saslušanju u policiji.

Osoba koja se bavi zapošljavanjem i koja vodi intervju može vas pitati ona čuvena ali tako neizbežna pitanja tipa – recite mi nešto o sebi… ili ako imate malo više sreće pitaće vas – koje vaše iskustvo smatrate releventnim za posao o kome razgovaramo.

Ovo je zamka na samom početku razgovora. Ona veoma često nije namerno postavljena od strane vašeg sagovornika već je rezultat rutine i nedostatka inventivnosti ptofesionalaca koji se bave zapošljavanjem.

Na pitanja koja su gore spomenuta vi možete reagovati pasivno, počevši nabrajanje svog iskustva. Na taj način ćete “smoriti” svog sagovornika do granice očaja, pogotovo ako ste ko zna koji kandidat toga dana. Ono što će uneti dinamiku u vaš razgovor a vama stvoriti šansu jeste reakcija tipa – Ovo je odlično pitanje i ja ću vam vrlo rado odgovoriti na njega. Pre toga bih iskoristio priliku da vam postavim pitanje (neko od pitanja koja slede) kako bih mogao što detaljnije i konkretnije da vam odgovorim.

 1. Koje su tri najvažnije stvari koje bih morao da postignem na poziciji za koju sam konkurisao i koji je rok za to?
 2. Šta u ovom trenutku treba da se uradi a ne radi se jer je pozicija za koju sam konkurisao nepopunjena?
 3. Šta je najveći izazov ove pozicije, tehnički gledano ili u odnosu na ljude, tim?
 4. Šta je najveći izazov za nekoga ko se zapošljava u vašoj kompaniji?
 5. Šta je najveći kvalitet, osobina koja kvalifikuje osobu za ovo radno mesto?
 6. Kako bi ste opisali kompanijsku kulturu? Koji ljudi prolaze dobro a koji baš i ne?
 7. Koje su šanse za mene u narednih nekoliko godina? Šta ću i kako moći da naučim?
 8. Šta se desilo sa osobom koja je predhodno bila na ovoj poziciji? Zašto?
 9. Zašto je vaša kompanija dobro mesto za rad?

Na kraju, mala anegdota iz prakse. Jednom prilikom sam bio u situaciji da vodim razgovore za posao projekt menadžera. Radilo se o specifičnim zadacima u oblasti tehnologije, energetike, mašinstva, građevine. Radilo se o 80 pozicija veoma specifičnih i veoma različitih po detaljima opisa posla i zadacima. Nakon detaljne analize shvatio sam da tehničke karakteristike, znanja i veštine kandidata mogu relativno lako da se provere putem provere radne biografije, poslovnih uspeha, referenci. Ono što je bilo veoma važno je da se utvrdi spremnost kandidata da odgovori na postavljene zadatke u složenom sistemu koji se sastojao od administracije, tehnike, ljudi, predvidljivih i nepredvidljivih rizika… U postavljenom zadatku nisam želeo da koristim testove jer oni nisu odraz realnog stanja i često mogu dati lažnu sliku o kandidatu i predikciji njegovog radnog ponašanja u konkretnim situacijama. Iz svog predhodnog iskustva setio sam se nekih od reakcija kandidata kada im se izloži mišljenje drugih ljudi o njima. Tako sam tokom razovora koristio pitanje, tvrdnju – Kolege za vas kažu da…. U tvrdnju bih dodavao osobinu na koju sam želeo da testiram kandidata. Konkretno to bi zvučalo otprilike ovako – Kolege za vas kažu da ste direktivna osoba koja više voli da izdaje naređenja nego da se sa njima konsultuje. Reakcija kandidata je nešto što bi mi pružalo sve potrebne informacije o njegovom odnosu sa timom. Njegovo pravdanje, zrela izjava ili primer iz prakse su činili bitnu razliku u donošenju odluke o njegovom daljem angažovanju. Osobinu koju bih istakao u svom pitanju definisao sam tokom razgovora kao potencijalni rizik ili razvojnu mogućnost u vezi sa konkretnim kandidatom.

Uživajte u ovom članku, spremam još nekoliko tema vezanih za zapošljavanje.

Ukoliko imate ideju za neki budući članak ili ima nešto što bi vas interesovalo pošaljite mi upit putem poruke. Pozivam vas da zajedno skinemo tabu sa HR