ALATI I METODE KVALITETA

Ako vaš posao uključuje unapređenje kvaliteta ili poslovanja uopšte on se ne može ni zamisliti u današnje vreme bez znanja onoga što profesionalci zovu »starih sedam«, »prvih sedam« ili »osnovnih sedam« alata kvaliteta.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici, kroz predavanja i kroz praktične vežbe upoznaju i nauče kako da primene alata za unapređenje sistema kvaliteta, unaprede svoje znanje o procesnom pristupu i načinima upravljanja pomoću ciljuva i njihovom praćenju i merenju.

Takođe, ovaj kurs predstavlja kombinaciju vežbi i sumulacija najrazličitijih aktivnosti unapređenja kvaliteta gde se detaljno razrađuju metode Pareto dijagram, Brainstorming, Six Sigma, i druge.

Kome je kurs namenjen

Osobama koje su uključene u procese unapređenja kvaliteta na svim nivoima i vrstama organizacija, menadžerima svih nivoa i svima koji se bave analizom procesa, utvrđivanjem ciljeva i praćenjem poslovih uspeha, sistemskim pristupom i analizama uzroka problema u poslovanju, razvoju i sprovođenju korektivnih i preventivnih mera

Način rada

Ovaj jednodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o alatima za unapređenje sistema kvaliteta.

PREDAVAČI:

Mr Snežana Pavićević, dipl.maš.ing – Predavač i konsultant sa više od 15 godina konsultantskog iskustva u implementaciji različitih standarda sistema menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17025, ISO 45001, ISO 27001 i dr.). Vodeći ocenjivač za QMS, EMS i OHSAS u nekoliko sertifikacionih tela. PECB ISO/IEC Lead  Assessor i sertifikovani trener. Član komisije TC176/CASCO Tehničkog komiteta Instituta za standardizaciju Srbije za Menadžment kvalitetom i obezbeđenje kvaliteta.

Trajanje kursa:  1 dana

Cena kursa:  9.500,00 RSD + PDV