• Životna sredina

Obuke

Naše obuke su bazirane na najnovijim trendovima u oblasti različitih sistema menadžmenta i prilagođene su potrebama i zahtevima klijenata i privrede uopšte.

Obuke mogu biti organizovane kao In house ili eksterne obuke.

Mi se prilagođavamo Vašim zahtevima i potrebama – u slučaju da se ukaže potreba, za nekom obukom loju nemamo u našoj ponudi, slobodno nas kontaktirajte kako bi napravili obuku samo za Vaše potrebe.

 Više…

Sertifikacija

Sertifikacija zahteva standarda: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, HACCP i ISO 22000,ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, EN 45011 i CE označavanje.

Više…

Bezbednost i zdravlje na radu

Institut za unapređenje poslovanja d.o.o. poseduje Licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, Licenca br. 164-02-0003/2017-01.

Više…